Домой Маданият Таалай Суеркулов: Маликтин угуп өлгөнүн, Кошо өлдү дедим «Мөлмөлүм»

Таалай Суеркулов: Маликтин угуп өлгөнүн, Кошо өлдү дедим «Мөлмөлүм»

30
. 
Кошо өлдү дедим «Мөлмөлүм».
Алыска кетти учуп жан,
Алайда калды Арзыкан.
Жүрөктү сайып кайгы тыз,
Жүрөксүз калды Сардал кыз.