Домой Жаңылыктар Кыргызстандагы 2022-жылы көтөрүлгөн айлыктар. Кимдерге канча?

Кыргызстандагы 2022-жылы көтөрүлгөн айлыктар. Кимдерге канча?

23

Бюджеттик мекемелердин кызматкерлерин социалдык жактан колдоо жана статусун
жогорулатуу, ошондой эле алардын эмгеги үчүн кошумча стимул берүү максатында 2022-жылы эмгек акы 50 пайыздан 100 пайызга чейин көтөрүлгөн.
Экономика министрлигинин маалыматына караганда, айлык көтөрүүлөр төмөнкүдөй болду:
— 2022-жылдын 1-апрелинен баштап медицина кызматкерлеринин эмгек акысы орто эсеп менен 50%га
жогорулады;
— 2022-жылдын 1-апрелинен тартып билим берүү кызматкерлеринин эмгек акысы (мектепке чейинки, жалпы
орто, башталгыч, орто жана жогорку кесиптик билим берүү уюмдарында) 80%га, административдик
персоналдыкы – 50%га, техникалык жана кенже тейлөөчү персоналдыкы – 50%га жогорулады;
— 2022-жылдын 1-апрелинен тартып маданият, искусство, маалымат жана спорт кызматкерлеринин эмгек
акысы 50%га көтөрүлдү;
— 2022-жылдын 1-апрелинен тартып социалдык камсыздандыруу системасынын 2850 кызматкерлеринин эмгек
акысы орто эсеп менен 50 пайыздан 100 пайызга чейин жогорулатылды;
— 2022-жылдын 1-августунан тарта мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкерлердин эмгек акысы көтөрүлдү;
— 2022-жылдын 1-октябрынан тартып аскер кызматчыларына кызмат өтөө үчүн үстөктөрдү жылдык эмгек акы фондунун 80 пайызына чейин жогорулатылган.
Аны менен катар укук коргоо органдарын чыңдоо, эмгек акы төлөө шарттарын жакшыртуунун алкагында укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин эмгек акысы да жогорулатылды.