Домой Жаңылыктар ИИМдин Күзөт кызматынын кызматкерлеринин эмгек акысын үстөк акча маселеси жакынкы арада чечилет

ИИМдин Күзөт кызматынын кызматкерлеринин эмгек акысын үстөк акча маселеси жакынкы арада чечилет

9

Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Күзөт кызматы Кыргыз Республикасынын өзгөчө маанилүү, маанилүү, олуттуу жана башка объекттеринин коопсуздугун камсыздоо, ошондой эле менчигинин формасына карабастан объекттерди жана мүлктөрдү келишимдин негизинде күзөткө алуу иштерин жүргүзүүчү Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин ведомстволук бөлүмү болуп эсептелет.

КР ИИМдин Күзөт кызматы өз ишин “Кыргыз Республикасынын Ички иштер органдары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 8-беренесине (12-п.) ылайык жүргүзөт, анда “Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн, улуттук коопсуздук органдарынын жана жазык-аткаруу тутумунун объектилерин кошпогондо, объектилерди, юридикалык жана жеке жактардын мүлкүн кайтарууну, ошондой эле объектилердеги ведомстволук кайтаруу ишинин уюштурулушун контролдоону келишимдик негизде жүзөгө ашырууга” деп көрсөтүлгөн.

“Кыргыз Республикасынын Ички иштер органдары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 8-беренесине (12-п.) ылайык иш Кыргыз Республикасынын ИИМдин 2020-жылдын 10-февралындагы №75 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын ИИМинин күзөт кызматы жөнүндө Жобо менен регламенттелет. Кыргыз Республикасынын ИИМинин Күзөт кызматы жөнүндө жобонун 17-пунктуна ылайык, менчик ээлеринен келишим боюнча келип түшкөн өзүн-өзү актоо, өзүн-өзү каржылоо принциптеринде жана атайын эсептин каражаттарынын эсебинен кармалат.

Мындан тышкары, Кыргыз Республикасынын ИИМинин Күзөт кызматы жөнүндө жобонун 19-пунктунда акы төлөнүүчү кызматтарга тарифтер (баалар) күзөт кызматынын бөлүмдөрүн күтүүгө кеткен чыгымдарды жабуу үчүн зарыл болгон минималдуу нарктын чегинде түзүлөөрү белгиленген.
Мында тарифтерди түзүү акы алууга баалардын прейскурантына ылайык, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөргө (иштерге) тарифтерди (бааларды) түзүү методикасы жөнүндө Жобого ылайык жүргүзүлөрүн, башкача айтканда Кыргыз Республикасынын ИИМдин Күзөт кызматынын күзөт кызматын көрсөтүүгө болгон баа саясаты катуу мамлекеттик жөнгө салынаарын белгилей кетүү керек.

Республикалык бюджеттен каржылануучу аскер кызматчыларынын жана укук коргоо органдарынын акчалай үчтөк пулдарынын жогорулагандыгына байланыштуу, азыркы учурда ИИМдин Күзөт кызматы тарабынан күзөт кызматын көрсөтүү келишимдерди кайра түзүү боюнча иштер жүргүзүлүүдө.

Иш-чаралар аяктагандан кийин ИИМдин Күзөт кызматынын кызматкерлерине 1-октябрдан баштап үстөк пулдары толук көлөмдө кайра эсептөө жүргүзүлөт.
ИИМдин башка түзүмдүк бөлүмдөрүнөн айырмаланып, Кыргыз Республикасынын ИИМдин Күзөт кызматы республикалык бюджеттен каржыланбай тургандыгын эске алуу зарыл.

ИИМдин Басма сөз кызматы